Enköpings Begravningsbyrå Begravningar  Familjejuridik  Gravstenar

Familjejuridik

  

 

  

Det är bara inte vid dödsfall man ställs inför många och ibland svåra och komplicerade juridiskafrågor. Det gör man även under sin livstid.

På en auktoriserad begravningsbyrå kan du få hjälp med så väl vardagsjuridik som familjejuridik, såsom samboavtal som äktenskapsförord, gåvobrev och testamenten, som bouppteckning och arvskifte i samband med anhörigs dödsfall.