Enköpings Begravningsbyrå Begravningar  Familjejuridik  Gravstenar

Begravningsceremoni                                                      

    Apple 

 

 

Inför begravningen

Vi hjälper till med bokning av kyrka/lokal, präst/officiant, ev. solist, dödsannons, val av kista, blomsterarrangemang, planering av minnesstund, tackannons, försäkringar, bouppteckning och förvaltning av dödsbo.  

Redan vid beställning av begravningen får ni en specificerad prisuppgift över kommande kostnader så att ni kan se vad varje tjänst kostar. Vi gör även hembesök. 

Begravning enligt Svenska Kyrkans ordning 

Vid begravning inom Svenska Kyrkan följer man en bestämd ordning som kan kompletteras med extra sång och musik. Den präst som förrättar begravningsakten kontaktar anhöriga för att efter samråd och samtal kunna utforma ceremonin till en vacker och värdig begravning som speglar den avlidnes liv. 

Begravning i fri ordning (borgerlig begravning) 

Då uttrycket borgerlig begravning ger många uppfattningen om att det handlar om en snabb begravning utan ceremoni eller vacker inramning, har vi valt att istället kalla det för en Begravning i fri ordning. Här är ceremonin helt fri i sin form, utan givna ramar, och man väljer själv vilken musik som ska spelas, vad som ska sägas och vem som skall leda ceremonin.  Det kan vara en av kommunen utsedd officiant, en släkting eller kanske en nära vän. En begravning i fri ordning utesluter inte psalmer eller andra religiösa inslag. För begravning i fri ordning finns det kapell utan religiösa symboler som upplåtes utan kostnad, men man är fri att välja en annan lokal eller att vara utomhus. 

Begravning enligt annan religiös ordning

De flesta trossamfund har sina egna speciella begravningsceremonier. Oavsett livsåskådning hjälper vi till att planera och genomföra begravningen utifrån de traditioner och ritualer som är brukliga för respektive religion.

Kremations- eller jordbegravning

Kremation, eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och att askan gravsätts i minneslund eller egen grav. Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav.

till kyrkor och församlingar