Enköpings Begravningsbyrå Begravningar  Familjejuridik  Gravstenar

Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. Vi som är en auktoriserad begravningsbyrå erbjuder dessa tjänster. Kontakta oss om Ni behöver vår hjälp.

Bouppteckningen skall ske inom tre månader från dödsdagen.

 Tillbaka familjejuridik.......